Byłeś świadkiem wypadku, pożaru, gradobicia? Wyślij do nas zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. SMS, MMS - tel. 603 556 757 lub mailem: redakcja@7dni.pila.pl
czwartek, 07 sierpień 2014 11:09

PRGOK apeluje do mieszkańców i zarządców

W związku ze zgłaszanymi sygnałami o przypadkach przepełnionych pojemników Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" apeluje do mieszkańców o zgniatanie butelek PET oraz składanie kartonów, a do zarządców o zgłaszanie lokalizacji, w których dochodzi do przepełnień.

W okresie letnim produkujemy więcej niż zwykle odpadów opakowaniowych, a zwłaszcza odpadów plastikowych po napojach, które trafiają następnie do kontenerów na śmieci, powodując często ich przepełnienie.

- Aby w altanach śmietnikowych był porządek, musimy w pierwszej kolejności zacząć od siebie, musimy po prostu zgniatać plastikowe butelki oraz składać kartony. Warto wiedzieć, iż jedna niezgnieciona butelka zajmuje tyle miejsca co cztery zgniecione. Podobnie należy postępować z innymi odpadami opakowaniowymi – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący Zarządu Związku.

Problem jest szczególnie dotkliwy w miejscach, gdzie z jednej altany śmietnikowej wspólnie z mieszkańcami korzystają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a zwłaszcza sklepów. - W takim przypadku, poza bardziej starannym przygotowaniem odpadów do umieszczenia w pojemnikach, mieszkańcy powinni zwrócić się do zarządcy nieruchomości z wnioskiem o spowodowanie dostawienia dodatkowych pojemników. Zarządca natomiast taką prośbę powinien skierować do nas, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na właścicielach bądź zarządcach nieruchomości, spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsc do gromadzenia odpadów i dbanie o utrzymanie ich w czystości - dodaje Z. Jasiecki.

Na zgłoszenia zarządców nieruchomości Związek reaguje niezwłocznie. Informacje o nieprawidłowościach przyjmuje Biuro Obsługi Klienta przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, tel. 67 344 21 00 w. 2 lub 67 345 22 00 i 67 345 22 01.

Opublikowano w Wiadomości

Związek Międzygminny zorganizował konkurs plastyczny pt. „Odpadowa karuzela", który adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło 36 prac z 20 szkół podstawowych. Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. jury w składzie:

Małgorzata Sypuła – przewodnicząca, kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Administracji ZM PRGOK,

Małgorzata Biała – artysta plastyk,

Romuald Burczyk – ZielonyPunktCo,

Agnieszka Matusiak – specjalista ds. gospodarki odpadami, informacji i edukacji ekologicznej ZM PRGOK,

dokonało oceny prac. Jury podkreśla wysoki poziom merytoryczny i artystyczny prac a zwłaszcza pomysłowość dzieci w przedstawieniu tematu konkursu „Odpadowa karuzela". Jury zauważa również, iż nie byłoby takich wspaniałych prac, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, którym składamy serdeczne podziękowania. Zgodnie z regulaminem wszystkie placówki oświatowe uczestniczące w Konkursie otrzymały Certyfikaty oraz pakiety multimedialnych programów edukacyjnych: Encyklopedia Przyrody, Encyklopedia Nauki, Encyklopedia Wszechświata, Encyklopedia Jak To Działa, Encyklopedia Dinozaurów. Jury postanowiło przyznać jednak poza regulaminem, równorzędne wyróżnienia specjalne za artystyczny przekaz zasad segregacji odpadów obowiązujących na terenie Związku. Otrzymują je:

Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wlkp.

Autorzy: Izabela Skowronek i Wiktoria Godawa

Opiekun - Kamila Grzegorek

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bądeczu

Autorzy: Paweł Dróbka, Wiktoria Kozłowska, Agata Półtorak, Magdalena Samolińska, Emilia Siuda, Weronika Ugorska

Opiekun - Hanna Łasińska

Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

Autorzy: Agata Jasiukiewicz, Martyna Lach, Weronika Drygała, Ada Grubich

Opiekun - Katarzyna Sykutera – Świerczyńska

Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Osieku nad Notecią

Autorzy: Martyna Janowiak, Marcel Betański

Opiekun – Sławomira Chwaja – Połom

Szkoła Podstawowa w Okonku

Autorzy: Zosia Dendek, Nina Czyżewska, Marysia Ufnowska, Justyna Superson, Gabrysia Kuchta, Oliwia Żurawska

Opiekun - Edyta Soliwoda

Podsumowanie konkursu literackiego na „Opowiadanie z odpadem w tle"

Na konkurs wpłynęło 25 prac z 6 szkół. Jury cenie poddano 23 prace spełniające wymagania konkursowe. Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br. jury w składzie:

Małgorzata Sypuła – przewodnicząca, kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Administracji ZM PRGOK,

Beata Krakowiak – nauczyciel polonista

Romuald Burczyk – ZielonyPunktCo,

Agnieszka Matusiak – specjalista ds. gospodarki odpadami, informacji i edukacji ekologicznej ZM PRGOK,

dokonało oceny prac. Jury podkreśla bardzo wysoki poziom prac świadczący o zrozumieniu tematu przez uczestników a także ich dużej wiedzy i wrażliwości na problematykę ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jury składa też podziękowania i gratulacje nauczycielom, w tym polonistom, którzy potrafili zainspirować młodzież do kreatywnego myślenia i działania. Po lekturze prac konkursowych jury jest pod wrażeniem świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Jury postanowiło przyznać poza regulaminem trzy równorzędne wyróżnienia specjalne. Otrzymują je:

- Maja Szczęsnowicz - Zespół Szkół nr 1 w Pile za pracę pt. „Pułapka";

- Filip Wyrwa - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu, za pracę pt. „Zapiski z dziejów ziemi zbrukanej";

- Patrycja Nowicka - Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu, za pracę pt. „Sen, który zmienił życie planety".

Biorąc pod uwagę innowacyjne podejście do problematyki segregacji odpadów, jury zadecydowało o następującym podziale nagród indywidulanych:

III miejsce – tablet, otrzymuje Sandra Matulis

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu
za pracę pt. „Zagłada", umiejętnie ukazującą problem zanieczyszczenia środowiska a także sposób rozwiązania tego problemu.

II miejsce – aparat cyfrowy, otrzymuje Katarzyna Jerzy

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku
za ciekawą opowieść literacką z motywem baśniowym umiejscowioną w rodzimym środowisku Puszczy Noteckiej.

I miejsce – laptop, otrzymuje Katarzyna Szymczak

Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyrzysku

za pracę pt. "Plastikowa butelka ". Jury podkreśliło bardzo interesujące ujęcie tematu, spojrzenie na problem odpadu z perspektywy plastikowej butelki, ukazujące jej drogę od gospodarstwa domowego po recykling.

Dyplomy uznania za przygotowanie uczniów do konkursu literackiego „Opowiadanie z odpadem tle" otrzymują:

Kamila Mumot - Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

Agnieszka Krzycka, Pani Małgorzata Wilczyńska - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyrzysku

Wioletta Spychalska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu

Ewa Kowal - Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu -

Ewa Semanicka - Gimnazjum nr 5 w Pile

Jury gratuluje laureatom konkursów i życzy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom i wychowawcom niezłomności oraz sukcesów w kształtowaniu właściwych postaw ekologicznych. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku www.prgok.pl.

Specjalne podziękowania za wsparcie uroczystego podsumowania działań Związek skierował na ręce:

Pana Jacka Bogusławskiego członka Zgromadzenia Związku, Radnego RMP, właściciela firmy Credo

oraz Pana Pawła Kądzieli dyrektora marketingu firmy Asta-Net.

Opublikowano w Wiadomości
sobota, 17 sierpień 2013 00:00

Faktur nie będzie

15 sierpnia mija termin pierwszej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w nowym systemie. Związek nie będzie wystawiał faktur.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych traktowana jest jako podatek i ustawa nie przewiduje możliwości wysyłania faktur, rachunków czy nakazów płatniczych. Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości. - Do mieszkańców nie będziemy wysyłać faktur, ponieważ są oni zobowiązani do płacenia za gospodarowanie odpadami, zgodnie ze złożoną deklaracją. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który Związek ustalił indywidualnie dla każdego z właścicieli nieruchomości - informuje Zygmunt Jasiecki, przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc z dołu, czyli do 15 sierpnia za lipiec,
do 15 września za sierpień, do 15 października za wrzesień itd. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji i w związku z tym nie ponoszą opłaty, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, od przypomnienia o tym obowiązku po wystawienie decyzji administracyjnej ustanawiającej wysokość opłaty.

Opłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego,
lub przy pomocy przekazu pocztowego. Związek nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

Opublikowano w Wiadomości

„Nie zamieniaj Piły w śmietnisko - dbaj o środowisko" to hasło III Dnia Otwartego Regionalnego Składowiska Odpadów w Kłodzie, który odbył się 6 czerwca br. Organizatorem był Miejski Zakład Oczyszczania.

Tego dnia bramy zakładu dla zwiedzających otwarte były już od godz. 9.00. Dzieci i młodzież przeszły „ścieżką edukacyjną" wraz z przewodnikami. Młodzi goście zwiedzając teren składowiska, dowiedzieli się na czym polega składowanie odpadów, rekultywacja, odzysk biogazu i jak ważna dla naszego środowiska jest segregacja odpadów i jakie z niej można czerpać korzyści. Dla przykładu rozpad skórki od banana trwa 6 miesięcy, a opony samochodowej 500 lat. 

Na zakończenie dzieci i młodzież mogły posilić się i zjeść wojskową grochówkę oraz kiełbasę z grilla.

  • kloda1
  • kloda2
  • kloda3
  • kloda4
  • kloda5

Simple Image Gallery Extended

Opublikowano w Wiadomości
czwartek, 25 kwiecień 2013 17:12

Gospodarka odpadami – co nas czeka po 1 lipca?

Polskę czeka rewolucja śmieciowa, albowiem 1 lipca br. rusza nowy system gospodarki odpadami. Czy wiemy z czym wiążą się nowe zmiany i czy jesteśmy na nie przygotowani? Aby ułatwić Państwu orientację w przepisach, przedstawiamy kilka ważnych informacji na ten temat.

Nowym system gospodarki odpadami objęte zostają wszystkie nieruchomości, zarówno te zamieszkałe jak i niezamieszkałe (jak np.: szkoły, urzędy, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady usługowe, hotele, targowiska, rodzinne ogrody działkowe, domki letniskowe). Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów zapewnia w naszym regionie Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", który działa w imieniu 15 gmin na terenie trzech powiatów:

powiat pilski: gmina Białośliwie, gmina Kaczory, gmina Miasteczko Krajeńskie, miasto Piła, gmina Szydłowo, miasto i gmina Ujście, miasto i gmina Wyrzysk, miasto i gmina Wysoka;

powiat czarnkowsko-trzcianecki: gmina Czarnków, gmina Drawsko, miasto i gmina Krzyż Wielkopolski, miasto i gmina Wieleń;

powiat złotowski: miasto i gmina Jastrowie, miasto i gmina Krajenka, miasto i gmina Okonek.

- Z dniem 1 lipca to Związek, przejmuje odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów i to my, w imieniu właścicieli i zarządców nieruchomości, podpisywać będziemy umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Aktualnie kończymy już procedury przetargowe, tak aby jak najszybciej ogłosić przetarg na operatora systemu - odbiorcę odpadów – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący zarządu Związku.

W naszym regionie, na obszarze 15 gmin tworzących Związek, ustanowiony został jeden sektor odbioru odpadów, co oznacza, że odbierać je będzie jedna firma, aczkolwiek nie wyklucza się, że będzie ona mogła mieć podwykonawców. Zebrane odpady mają być kierowane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów (RIPOK), wyznaczonych w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Ważne jest to, że to po stronie operatora będzie leżał obowiązek niepłatnego udostępnienia pojemników na odpady, a także utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Ponadto operator będzie musiał zapewnić także worki do selektywnej zbiórki odpadów, dla wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych i domów w zabudowie zagrodowej – mówi Andrzej Karol Gawłowski, zastępca przewodniczącego Związku. – To bardzo ważna decyzja, którą Zgromadzenie Związku podjęło na ostatnim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia. Ponadto, aby zagwarantować odpowiedni system monitoringu i kontroli wykonywanych usług, operator będzie musiał wyposażyć wszystkie pojazdy odbierające odpady w system GPS, który powiązany będzie z elektronicznym systemem rejestracji odbioru odpadów.

Co wynika z nowych przepisów dla mieszkańców? Każdy właściciel i zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów i samodzielnego wyliczenia opłaty, jaką comiesięcznie będzie uiszczał z tego tytułu. Dostarczenie deklaracji do właścicieli nieruchomości będzie niezwykle trudnym przedsięwzięciem, również logistycznym.

- Szacujemy wysyłkę ok. 50 tys. deklaracji, które rozprowadzać będą, na terenach wiejskich sołtysi, w miastach natomiast poczta kurierska i gońcy. Wysyłkę deklaracji planujemy rozpocząć z początkiem maja, zwrot natomiast, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, ma nastąpić do 24 maja br.- informuje Zygmunt Jasiecki.

Właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wypełnienia druku deklaracji o symbolu DO-1 z punktem H. Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny została przyjęta stawka 10 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów stawka ta wynosi 15 zł za każdą zamieszkującą nieruchomość osobę. Wysokość opłaty w tym przypadku stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki, w zależności od tego czy odpady są selektywnie zbierane czy też nie.

Inny system wyliczenia opłaty dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (np. szkoły, lokale handlowe itp.). W tym przypadku właściciele lub zarządcy nieruchomości wypełniają deklarację DO-1 z punktem I. Opłata stanowi iloczyn ilości wywożonych pojemników na odpady o określonej pojemności oraz stawki za ich opróżnienie.

- Podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki zróżnicowane są w zależności od zdeklarowanego sposobu zbiórki. Warto więc zastanowić się nad selektywną zbiórką odpadów, ponieważ – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców – różnica opłat w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki lub jej brakiem może wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie – mówi dr inż. Małgorzata Sypuła, kierownik działu gospodarki odpadami i administracji Związku – Segregacja odpadów będzie się opłacać.

W celu ułatwienia wypełniania deklaracji planowana jest organizacja punktów informacyjno-konsultacyjnych w każdej gminie należącej do Związku. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że nowy system budzi wiele wątpliwości, dlatego też chcemy je wyjaśniać na bieżąco. Nasi pracownicy będą oddelegowani na jeden dzień do wyznaczonych punktów w gminach, gdzie będą pomagać przy wypełnianiu deklaracji, obliczaniu ilości i objętości pojemników, wyliczaniu opłaty. Wszystko po to, by jak najszybciej zbudować bazę danych wytwórców odpadów i właściwie wdrożyć nowy system - informuje Andrzej Karol Gawłowski.

Warto podkreślić, że opłatę za odbiór odpadów trzeba będzie uiszczać comiesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Co ważne, opłata będzie trafiać na indywidualny numer konta, który zostanie nadany odrębnie każdemu z właścicieli nieruchomości, po złożeniu deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji Związek sam wyznaczy wysokość opłaty drogą decyzji administracyjnej.

Jedną z podstawowych przesłanek nowej ustawy regulującej czystość i porządek w gminach jest unijny wymóg redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska, w tym odpadów biodegradowalnych i opakowaniowych.

- Jak się okazuje selektywna zbiórka odpadów nie musi być wcale trudna, trzeba tylko wiedzieć jak właściwie je segregować, a to czasami budzi wiele wątpliwości – mówi dr inż. Małgorzata Sypuła Dlatego też jako Związek będziemy informować jak prowadzić selektywną zbiórkę. Do każdej deklaracji dołączona zostanie też specjalna ulotka, stanowiąca pewnego rodzaju poradnik.

Dodatkowo, na zlecenie Związku, operator systemu będzie organizował systematycznie zbiórki odpadów problemowych np. wielkogabarytowych, odpadów budowalnych, opon itd. W nowym systemie gospodarki należy bowiem pamiętać, że do pojemnika na zmieszane odpady komunalne powinno trafić tylko to, czego nie uda się wysegregować.

Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nastąpią duże zmiany. Zgodnie z wolą ustawodawcy, mają być to zmiany na lepsze. Jak system będzie funkcjonował w praktyce? Okaże się już po 1 lipca br.

Opublikowano w Wiadomości
 
reklama
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy ich, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze. W każdej chwili mogą państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień cookies, znajdą państwo w naszej polityce prywatności.

EU Cookie Directive Module Information